Welcome

Via Artis Konsort

Via Artis Konsort er et internationalt ensemble der spiller innovativ musik fra grænselandet mellem den tidlige klassisk musik og modale "verdensmusik" traditioner. Klik på fotoet for at læse mere

Sangbogen fra Eldorado

Sangbogen fra Eldorado er en uforbeholdent sprudlende spansk- og latinamerikansk barokfest.
Klik på fotoet for at læse mere

Copenhagen Chansonnier

Dette spændende 1400-tals manuskript indeholder 33 unikke kærlighedsange der smukt balancerer mellem middelalder og renæssance.
Klik på fotoet for at læse mere.

Songs from the borderland

Songs from the borderland er et koncertprogram med virtuos musik fra grænselandet mellem tidlig klassisk musik og mellemøstlige traditioner.
Klik på fotoet for at læse mere.

Videokanal

Via Artis Konsort har deres egen Youtube kanal.
Klik på fotoet for at se kanalen.

Sangbogen fra Eldorado

Sangbogen fra Eldorado er en uforbeholdent sprudlende spansk- og latinamerikansk barokfest.
Klik på fotoet for at læse mere

Via Artis Konsort

Via Artis Konsort is an international Early Music ensemble playing innovative music from the borderland between early classical and modal world traditions. Click on the photo to read more.

The Songbook from Eldorado

The Songbook from Eldorado is a full-blown Spanish and Latinamerican baroque fiesta. Click on the photo to read more.

Copenhagen Chansonnier

This fascinating 15th century manuscript contain 33 wonderful love songs beautifully balanced between medieval and renaissance styles.
Click on the photo to read more.

Songs from the borderland

Songs from the borderland is spell-binding music from the borderland between early classical music and oriental modal traditions.
Click on the photo to read more.

Video Channel

Via Artis Konsort has their own Youtube Channel.
Click on the photo to get there.

The Songbook from Eldorado

The Songbook from Eldorado is a full-blown Spanish and Latinamerican baroque fiesta.
Click on the photo to read more

Via Artis Konsort

Via Artis Konsort ofrece un innovador repertorio de música clásica, basándose en la música antigua occidental y las tradiciones musicales de otras culturas del mundo. Cliquéa en la foto para más infomación

El Cancionero de Eldorado

El Cancionero de Eldorado es una auténtica fiesta barroca.
Cliquéa en la foto para más información

Copenhagen Chansonnier

Este manuscrito excepcional contiene 33 canciones de amor, balanceándose bellamente entre los estilos medievo y renacentista.
Cliquéa en la foto para más información.

Cantos de la Frontera

Cantos de la Frontera es una virtuosa música original de la raya entre la música antigua y las tradiciones musicales del Oriente Próximo
Cliquéa en la foto para más informacióm

Canal de video

Via Artis Konsort ofrece su propio canal de video en Youtube.
Cliquéa en la foto para visitar e canal.

El Cancionero de Eldorado

El Cancionero de Eldorado es una auténtica fiesta barroca. Cliquéa en la foto para más información